Årsrapporter

Hvert år i marts måned udgiver vi en årsrapport, som indeholder
beretning og tal om vores virksomhed.

I henhold til årsregnskabslovens §99a skal vi som dansk virksomhed hvert år i vores ledelsesberetning redegøre for, hvordan vi forholder os til vores samfundsansvar. Virksomhederne i VKR Gruppen har årligt udarbejdet en særskilt redegørelse for deres samfundsansvar.

Følg dette link til vores CSR side, hvor du finder CSR-rapporter fra virksomhederne i VKR Gruppen.

Fra 2016 er CSR-rapporterne lig med Communication on Progress-rapporterne (COP) til FN’s Global Compact, som også VKR Holding har tilmeldt sig i 2016.

Du kan downloade vores årsrapport.

årsrapport, COP, hovedtræk, nøgletal, redegørelser for samfundsansvar, CSR,