Presse

Vi har samlet en række informationer og
fotos, som pressen og øvrige interessenter
kan benytte.

CSR – Samfundsansvar

Vores arbejde med samfundsansvar bygger
på en ambition om at opføre sig ansvarligt
og sikre økonomisk overskud.

ÅRSRAPPORT

Hvert år i marts måned udgiver vi en
årsrapport, som indeholder beretning og tal
om vores virksomhed.

Presse, CSR, samfundsansvar, årsrapport,