Presse

Vi har samlet en række informationer og
fotos, som pressen og øvrige interessenter
kan benytte.

Samfundsansvar

Vores arbejde med samfundsansvar bygger
på en ambition om at opføre sig ansvarligt
og sikre økonomisk overskud.

ÅRSRAPPORT

Hvert år i marts måned udgiver vi en
årsrapport, som indeholder beretning og tal
om vores virksomhed.

Presse, CSR, samfundsansvar, årsrapport,