Om Træer fra de Kaspiske skove

VILLUM FONDEN har fra 2016 støttet et forskningsprojekt ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet, som gør det muligt for iranske og danske skovforskere at samarbejde om at afprøve træarternes langsigtede tilpasningsevne i både Iran og Danmark. Her i landet er to arealer á 15 ha statslig skovrejsning i henholdsvis Jylland og på Sjælland kernen i de nye forsøgsanlæg.

I 2020 er der på Campus LKR etableret plantefelter (I & J på kortet) med udvalgte løvtræarter fra de Kaspiske Skove, som findes i bjergkæden Alborz i det nordligste Iran og syd for det Kaspiske Hav. Her på Campus LKR ses nogle af dem – f.eks. kataniebladet eg (Quercus castaneifolia), kaukasisk el (Alnus subcordata og iransk løn (Acer velutinum). Det formodes, at skovene har været der gennem de seneste 2 mio. år. Til sammenligning er det kun ca. 12.000 år siden, at isen trak sig tilbage fra Danmark og det nordlige Europa. De Kaspiske Skove har derfor ikke været påvirket så meget af de mange istider, som de europæiske. Det forventes, at træerne fra de kaspiske skove derfor bedre kan tilpasse sig klimaforandringer og måske også være mere modstandsdygtige overfor nye sygdomme og skadedyr.