Privatlivspolitik

Denne hjemmeside er til for at informere om VKR Holding og vores
forretningsområder.

Denne Privatlivspolitik beskriver, hvordan og hvorfor
VKR Holding A/S (herefter VKR Holding) indsamler og bruger
dine persondata.

VKR Holding ønsker at respektere og beskytte dit privatliv og dine persondata. Såfremt du overdrager os
dine persondata, vil VKR Holding A/S være ansvarlig for at indsamle, opbevare og behandle dine persondata
i overensstemmelse med den danske persondatalov. Dine persondata er opbevaret på en server i Danmark.

Formålet med behandling af persondata
De persondata, du overdrager til VKR Holding, bliver behandlet på følgende måde:

Opfordrede eller uopfordrede ansøgninger:
VKR Holding indsamler og behandler dit navn, kontaktoplysninger og alle andre oplysninger (følsomme som
semifølsomme), du overdrager til os i din ansøgning, dit CV og dine referencer.

Leverandører og andre samarbejdspartnere:
Hvis du er eller arbejder for en af VKR Holdings leverandører eller andre samarbejdspartnere, vil VKR Holding
opbevare og behandle dit navn og kontaktinformation.

Hvem har adgang til dine persondata?
Det er kun særligt betroede medarbejder hos VKR Holding (eller vores databehandlere), der har adgang til at
behandle dine persondata. Data bliver kun behandlet med de ovenfornævnte formål. VKR Holding overdrager
ikke dine persondata til tredjeparter. Vi overdrager heller ikke dine persondata til vores datterselskaber.

Vi videregiver kun dine persondata, såfremt en tredjepart, domstol, administrativt organ eller en myndighed
ved lov har ret til at kræve dine persondata overdraget.

Ret til at slette og korrigere dine persondata
VKR Holding sletter persondata, som vi behandler på baggrund af jobansøgninger, hvor ansøger modtager et
afslag, senest en uge efter afslag er sendt. Såfremt jobansøgerne accepterer, at VKR Holding opbevarer deres
persondata i længere tid, vil data blive slettet efter 6 måneder.

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som VKR Holding behandler om dig, dog med visse lovbestemte
undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af
dine persondata. Du har desuden ret til at få korrigeret dine personlige oplysninger, hvis der er behov for
det. Hvis du ønsker, at vi opdaterer, ændrer eller sletter persondata, som vi har registreret om dig, eller har
spørgsmål til, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, og hvordan de bliver behandlet, kan du rette henvendelse
til info@vkr-holding.com. Angiv venligst ”Anmodning om log over persondata” i emnelinjen.

Endelig har du mulighed for at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk
www.datatilsynet.dk

Ændringer til denne Privatlivspolitik
VKR Holding forbeholder sig ret til at ændre og opdatere denne Privatlivspolitik. Du kan til enhver tid finde den
gældende Politik på www.vkr-holding.com. VKR Holding opfordrer dig til jævnligt at læse vores Privatlivspolitik.

Kontaktinformation
Såfremt du har spørgsmål til denne Privatlivspolitik, er du velkommen til at kontakte VKR Holding A/S på
info@vkr-holding.com.

Denne Privatlivspolitik blev opdateret den 30. april 2020

privatlivspolitik, persondata,  databeskyttelse,