Privatlivspolitik

Denne hjemmesides formål er at informere om VKR Holding
(herefter ”VKR Holding” eller ”vi”) og vores forretningsområder.

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan og hvorfor VKR Holding indsamler og bruger dine persondata.
I privatlivspolitikken gives der endvidere information om de særlige rettigheder du har i forhold til
behandlingen af dine personoplysninger. VKR Holding ønsker at respektere og beskytte dit privatliv og
dine persondata. Såfremt du overdrager dine persondata til os, vil VKR Holding være ansvarlig for at
indsamle, opbevare og behandle dine persondata i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen
(Europa-Parlamentet og Rådets forordning af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse
med behandling af personoplysninger) samt den danske Databeskyttelseslov.

I denne privatlivspolitik kan du læse om:

 1. Hvilke personoplysninger behandles samt til hvilke formål
 2. Hvem har adgang til dine personoplysninger
 3. Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger
 4. Dine rettigheder
 5. Ændringer til denne privatlivspolitik
 6. Kontaktinformation

Hvilke personoplysninger behandles samt til hvilke formål
VKR Holding indsamler kun personoplysninger til specifikke og saglige formål. Hvilke typer
personoplysninger der behandles afhænger af det enkelte formål og årsag til at personoplysningerne
indhentes. Vi indhenter følgende oplysninger fra dig:

Vi indsamler ikke data om besøgende på denne hjemmeside.

Hvem har adgang til dine persondata?
Kun særligt betroede medarbejder hos VKR Holding (eller vores databehandlere) har adgang til
at behandle dine persondata. Data bliver kun behandlet med de ovenfornævnte formål. VKR Holding
overdrager ikke dine persondata til tredjeparter, herunder vores datterselskaber.

Vi videregiver kun dine persondata, såfremt en tredjepart, domstol, administrativt organ eller en
myndighed ved lov har ret til at kræve dine persondata overdraget.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?
VKR Holding opbevarer og behandler kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i
forhold til det fastsatte formål ved behandlingen.

Opfordrede og uopfordrede ansøgninger
VKR Holding sletter løbende ansøgeres persondata når afslag på ansøgningen gives. Persondata vil
blive slettet 6 måneder efter afslag er sendt.

Leverandører og andre samarbejdspartnere
VKR Holding sletter leverandørers og andre samarbejdspartneres persondata løbende, når der ikke længere
er et formål eller grundlag til at beholde persondata.

Dine rettigheder
Du har en række rettigheder i forhold til VKR Holdings behandling af dine persondata.
Disse omfatter:

 • Ret til indsigt (GDPR art. 15)
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.
 • Ret til berigtigelse (GDPR art. 16)
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning (GDPR art. 17)
  I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores slettefrist.
 • Ret til begrænsning af behandling (GDPR art. 18)
  I visse tilfælde har du ret til at få behandling af din persondata begrænset.
 • Ret til dataportabilitet (GDPR art. 20)
  I visse tilfælde har du ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt
  og maskinlæsbart format.
 • Ret til indsigelse (GDPR art. 21)
  I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod VKR Holdings behandling af dine personoplysninger.
 • Ret til at trække samtykke tilbage
  Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan gøres ved at kontakte VKR Holding
  info@vkr-holding.com.
 • Ret til at klage til Datatilsynet
  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, såfremt du er utilfreds med den måde hvorpå
  VKR Holding behandler dine personoplysninger. Du finder Datatilsynets kontraktoplysninger på
  www.datatilsynet.dk.

VKR Holding gør opmærksom på, at der eksisterer undtagelser til disse rettigheder, hvorfor du ikke altid
vil kunne gøre brug af alle dine rettigheder.

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, ændrer eller sletter dine persondata, eller har spørgsmål til, hvilke oplysninger
vi har registreret om dig, og hvordan de bliver behandlet, kan du rette henvendelse til info@vkr-holding.com.
Angiv venligst ”Anmodning om log over persondata” i emnelinjen.

Ændringer til denne privatlivspolitik
VKR Holding forbeholder sig ret til at ændre og opdatere denne Privatlivspolitik. Du kan til enhver tid finde
den gældende Politik på www.vkr-holding.com. VKR Holding opfordrer dig til jævnligt at læse vores privatlivspolitik.

Kontaktinformation
Såfremt du har spørgsmål til denne Privatlivspolitik, er du velkommen til at kontakte VKR Holding A/S
info@vkr-holding.com.

Marts 2023

privatlivspolitik, persondata,  databeskyttelse,