Om Sumpfyr & Begfyr

En del af Campus LKR’s stisystem hedder LKR stien (Felterne A til F på kortet). Her er der anlagt seks forskellige plantefelter med de væsentligste træarter, der har været anvendt i produktionen af VKR Gruppens vinduer og døre.

D: Sumpfyr & Begfyr

[Pinus palustris], [Pinus rigida]

Vækstområde: Udbredt i de sydøstlige stater af USA.

Erstattede omkring 1990-91 Douglasgran hos VELUX Greenwood. Træarten er en fællesbetegnelse for flere beslægtede fyrretræarter, der alle handles under betegnelsen Southern Yellow Pine. Træet kan give udfordringer i forbindelse med bearbejdningen til vinduesprofiler, og efter en årrække fandt man, at det var mere optimalt at gå over til Ponderosa Pine. At plante Southern Yellow Pine arter er meget udsædvanligt i Danmark, og eksemplarerne på LKR Stien er muligvis de eneste her i landet.