Om Skovfyr

En del af Campus LKR’s stisystem hedder LKR stien (Felterne A til F på kortet). Her er der anlagt seks forskellige plantefelter med de væsentligste træarter, der har været anvendt i produktionen af VKR Gruppens vinduer og døre.

A: Skovfyr/Nordic Pine

[Pinus Sylvestris]

Vækstområde: Udbredt i Europa, i særdeleshed i Skandinavien, Finland og Rusland.

Er den vigtigste træart i VKR Gruppen siden produktionen af VELUX ovenlysvinduer begyndte i 1942 og facadevinduer i 1952. Skovfyr vokser fint i Danmark, men giver ikke den samme tætte vedstruktur, som de nordligere fyrretræer fra eksempelvis Sverige. Skovfyr fra først og fremmest Sverige og Finland har udgjort hovedbestanddelen af fyrretræet til vinduesproduktionen, men også Skovfyr fra Rusland og Norge har været anvendt. Hos VELUX fabrikken NB Polska anvendes også polsk Skovfyr.

LKR Stiens første plantefelt blev i sin tid anlagt med 70 skovfyr, hvoraf de syv var 10 år gamle for på den måde at markere Lars Kann-Rasmussens 70-års dag.