Om Rødgran

En del af Campus LKR’s stisystem hedder LKR stien (Felterne A til F på kortet). Her er der anlagt seks forskellige plantefelter med de væsentligste træarter, der har været anvendt i produktionen af VKR Gruppens vinduer og døre.

F: Rødgran 

[Picea Abies]

Vækstområde: Udbredt i de centrale, nordlige og østlige dele af Europa.

Grantræ primært fra Sverige, Finland og Rusland har været anvendt som supplement til Skovfyr bl.a. i den ungarske VELUX produktion og i forbindelse med produktion af Rationel og VELFAC døre. Rødgran forekommer i store mængder i de nordiske skove, men anvendes sjældent til vinduer, da veddet typisk har mange små knaster og harpikslommer.