Om LKR stien

Campus LKR indeholder et omfattende stisystem, der slynger sig smukt gennem landskabet og binder bygningerne sammen. En del af dette system går gennem forskellige plantefelter og kaldes LKR stien (Felterne A til F – se kort).

Denne sti blev indviet den 23. maj 2011 som en gave til Lars Kann-Rasmussen fra bestyrelser, direktioner og medarbejdere i anledning af hans 70-års fødselsdag den 3. februar 2009.

LKR stien blev projekteret og anlagt i tæt samarbejde med landskabsarkitekt Charlotte Skibsted, der også stod for landskabsprojekteringen af Campus LKR i 2006-2007.

På LKR stien er der anlagt seks forskellige plantefelter med de væsentligste træarter, der har været anvendt i produktionen af VKR Gruppens vinduer og døre.