Juridisk Meddelelse

Denne hjemmeside er udviklet med henblik på at give oplysninger om
VKR Gruppen. Hjemmesiden ejes og vedligeholdes af VKR Holding
A/S, Breeltevej 18, 2970 Hørsholm, et dansk selskab med hjemsted i
Danmark.

Materiale på denne hjemmeside
Når du besøger, browser eller på anden måde anvender materialet på denne hjemmeside, inklusiv downloader
billeder eller software, bør du tage alle nødvendige forholdsregler for at sikre, at det anvendte ikke er behæftet
med virus eller på anden måde kan forstyrre eller ødelægge dit computersystem. Ligesom du skal være opmærksom
på om det downloadede er kompatibelt med dit software.

Selvom VKR Holding A/S har gjort en stor indsats for at sikre, at materialet på denne hjemmeside er fuldstændigt,
rigtigt og opdateret, kan vi ikke indestå for en fejlfri hjemmeside.

Materialet på hjemmesiden stilles til rådighed som det er og forefindes – uden nogen form for garanti.

Materialet på hjemmesiden tilhører VKR Holding A/S eller andre. For at være sikker på at bevare disse rettigheder
er hel eller delvis gengivelse eller brug af hele eller dele af materialet i en hvilken som helst form ikke
tilladt bortset fra til personlig, ikke-forretningsmæssig brug.

Hvis du har brug for at gengive materialet til personlig, ikke-forretningsmæssig brug, skal der angives kildehenvisning
i form af henvisning til denne hjemmeside (http://www.vkr-holding.com) samt anføre vores ophavsretsmeddelelse
”© VKR Holding A/S” i forbindelse med gengivelsen.

Tekst, fotografier, film, tegninger, grafik, lyd, data, osv. kan være ophavsretligt beskyttet og er enten ejet eller
anvendt under licens af VKR Holding A/S eller andre.

Varemærker eller servicemærker, inklusive logo, slogans osv., er registrerede eller ikke-registrerede mærker
ejet eller brugt under licens af VKR Holding A/S eller andre.

Produkter eller produktionsmetoder vist og beskrevet på websiden kan være beskyttet af andre IPR-rettigheder,
fx patentbeskyttet, og er ejet eller brugt under licens af VKR Holding A/S eller andre.

Der er med hjemmesiden ikke givet nogen form for licens til at bruge disse immaterielle rettigheder eller til
at gengive eller bruge materialet til andet end sædvanlig, personlig og ikke-forretningsmæssig internetbrug.
Vær venligst opmærksom på, at VKR Holding A/S omhyggeligt overvåger og retsforfølger enhver krænkelse af
selskabets immaterielle rettigheder, herunder strafferetligt og/eller civilretligt.

Links til andre hjemmesider
Du forlader hjemmesiden tilhørende VKR Holding A/S, hvis du bruger et link til at åbne en anden hjemmeside.

Hjemmesiden, som du åbner, er uafhængig af denne hjemmeside, og VKR Holding A/S påtager sig ikke noget
ansvar for materialet på den hjemmeside, der åbnes ved brugen af linket. VKR Holding A/S fraskriver sig
ethvert ansvar for direkte eller indirekte tab som følge af, at du åbner eller browser andre hjemmesider eller
anvender materiale derfra.

Links til denne hjemmeside
Når der gives mulighed for link til denne hjemmeside fra andre hjemmesider, har VKR Holding A/S – medmindre
det klart fremgår – ikke godkendt hverken linket eller det materiale, der er indeholdt på den anden hjemmeside,
og VKR Holding A/S er ikke koncernforbundet eller har på anden måde samarbejde med indehaveren af
en sådan hjemmeside.

Varemærkemeddelelse
De på hjemmesiden nævnte varemærker er registrerede varemærker tilhørende VKR Gruppen.

© Januar 2018
VKR Holding A/S

juridisk meddelelse,