Milepæle for VKR Gruppen

Siden civilingeniør Villum Kann Rasmussen grundlagde V. Kann Rasmussen & Co i 1941, har vi arbejdet for at bringe dagslys, frisk luft og et bedre miljø ind i menneskers hverdag. Det gjorde vi dengang og det gør vi stadig. VKR Holdings virksomheder beskæftiger i dag tilsammen 19.900 medarbejdere i 38 lande verden over.

Gå på opdagelse i VKR Gruppens milepæle gennem 80 år.

Leder af firmahistorisk afdeling:
Troels Rasmussen
Telefon: +45 61 55 69 20
e-mail: trr@vkr-holding.com

 • 1909

  Mandø

  VKR Gruppens grundlægger, Villum Kann Rasmussen (KR) bliver født på Mandø    
  +

  Mandø

  VKR Gruppens grundlægger, Villum Kann Rasmussen (KR), blev født i 1909 på Mandø, hvor hans far var præst. Han blev student fra Sorø Akademi i 1927 og civilingeniør af bygningslinjen fra Den polytekniske Læreanstalt i 1932. Mandøs enestående natur og det havskabte lys forblev en inspiration for KR hele livet. Han afprøvede her flere af sine produkter. Hvis ovenlysvinduerne kunne klare sig her, kunne de klare sig overalt, mente han. KR var en innovativ eksperimentalforsker og produktudvikler, der arbejdede ud fra mottoet: ”Een prøve er mere værd end 1.000 ekspertantagelser”.

  Familien Rasmussen. Forrest fra venstre: Fride, Villum og Aage, 1911.

 • 1941

  V. Kann Rasmussen & Co

  I 1941 etablerede KR virksomheden V. Kann Rasmussen & Co
  +

  V. Kann Rasmussen & Co

  Den 1. april 1941 stiftede KR sin virksomhed V. Kann Rasmussen & Co i Hammerichsgade i København med speciale i glastage. Virksomhedens første ordre var et 900 m2 glastag til FDB’s hørskætteri i Aarhus. Entreprisen kom i hus takket være KR’s TUBUS sprosse, der fastholdt glasset med klemhager uden brug af kit og som ledte vand bort ved hjælp af dugrender, og som gjorde glastaget tæt. TUBUS blev i 1944 registreret som KR’s første patent.

  Villum Kann Rasmussen ved sit skrivebord, 1941

 • 1942

  VELUX ovenlysvinduer

  I 1942 udviklede KR det første VELUX ovenlysvindue til nogle skoler.  
  +

  VELUX ovenlysvinduer

  I efteråret 1941 blev KR opfordret til at levere tagvinduer til nogle skolebyggerier, hvor der skulle indrettes undervisningslokaler i tagetagen. Han satte sig for: ”… én gang for alle at lave et tagvindue – et ovenlysvindue – som i enhver henseende var lige så godt som det bedste facadevindue”.

  Ovenlysvinduerne blev lavet i træ og forsynet med en udvendig beklædning af zink. De havde dugrender, var tætte og stort set vedligeholdelsesfrie og kunne dermed tåle den udsatte placering i det skrå tag.

  Takket være ovenlysvinduerne blev det dermed muligt at omdanne mange uudnyttede kvadratmeter loftsrum til prisbillige under komfortable boliger under det skrå tag.

  De første ovenlysvinduer blev leveret til Slagelse Vestre Skole, og på den første regning havde KR med håndskrift anført navnet VELUX afledt af VE for ventilation og LUX for lys. VELUX navnet blev registreret som varemærke i Danmark den 3. oktober, VELUX navnet er i dag verdens måske bedst kendte brand inden for byggematerialebranchen.

  Reklamefoto med VELUX Type V ovenlysvindue, 1946.

 • 1945

  PV-45 Pivothængslet

  KR udviklede pivothængslet til den første VELUX vipperamme.
  +

  PV-45 Pivothængslet

  For at forbedre ovenlysvinduernes funktionalitet blev der lagt et stort arbejde i produktudviklingen. I 1945 søgte KR om patent på et VELUX vendevindue med beslag, som dog først blev registreret i 1949, og i 1946 om patent på et pivothængsel, som blev registeret i 1948.

  Pivothængslet, der gjorde det muligt at vippe den zinkbeklædte ramme om sin egen akse, blev helt afgørende, da det hermed blev lettere at pudse den udvendige side af glasset. Vippevinduet med koblede rammer og to lag glas fik betegnelsen FV og blev det mest udbredte ovenlysvindue i 1950’erne og 60’erne.

  PV-45 Pivothængsel med det originale patentbrev fra 5. december 1949

   

 • 1951

  Hovedsæde i Søborg & VELKIN

  V. Kann Rasmussen & Co etablerede nyt hovedsæde på Maskinvej 4 i Søborg.
  +

  Hovedsæde i Søborg & VELKIN

  I slutningen af 1940’erne var forholdene blevet for trange i København. I 1950 blev det derfor besluttet at bygge eget hovedsæde på Maskinvej 4 i Søborg. I 1951 kunne en medarbejderstab på 22 funktionærer og 13 timelønnede flytte ind i de nyopførte bygninger på i alt 1.250 m2. Værkstederne var opført med VELKIN haller, som KR havde udviklet i 1945 og som var Danmarks første præfabrikerede system til industrihaller.

  En VELUX fabrik var også blevet etableret i Østbirk ved Horsens i 1946.

  KR på sit kontor på Maskinvej 4 i Søborg, 1954

 • 1952

  Første udenlandske selskab

  VELUX GmbH Bauzubehör etableres i Hamburg, Tyskland sammen med lokal samarbejdspartner.
  +

  Første udenlandske selskab

  I 1952 indgik KR et partnerskab med Ernst Günter Albers, der var indehaver af snedkerfirmaet E. Albers & v. Drathen (ALDRA) i Meldorf i Tyskland. De to stiftede sammen selskabet VELUX Bauzubehör i Hamborg og aftalte at ovenlysvinduer til de t tyske marked blev produceret i Meldorf, mens beslag og knowhow blev leveret fra Danmark.

  Tyske VELUX servicebiler, 1956

 • 1952

  VELUX facadevinduer

  Introduktion af de første facadevinduer.
  +

  VELUX facadevinduer

  I 1944 tegnede KR sit første facadevindue, der fik betegnelsen VITREA. Omkring 1950 genoptog han arbejdet med facadevinduet, som i april 1952 blev markedsført under navnet VELUX. Facadevinduer blev produceret i Østbirk og fra 1957 på Maskinvej 4 i Søborg.

  Prototype på VELUX facadevinduer type V på Maskinvej 4 i Søborg, 1951

 • 1953

  VELTOR

  VELTOR garageporte introduceres.
  +

  VELTOR

  I slutningen af 1940’erne blev der udviklet nogle hejse- og vippeporte i træ, der kunne monteres i både VELKIN haller og almindelige garager. Portene hed Hi-lift, men blev videreudviklet i aluminium og fik i 1953 navnet VELTOR.

  Demonstration af prototype på VELTOR garageporte på Maskinvej 4, 1951

 • 1954

  The VELUX Company Ltd.

  Det første VELUX selskab i Storbritannien
  +

  The VELUX Company Ltd.

  Internationaliseringen førte til, at det første VELUX salgsselskab blev etableret i London i England i 1954. Selskabet flyttede senere til Skotland.

  KR (til venstre) på virksomhedsbesøg i England, 1956

 • 1956

  VITRAL & VELTA

  VITRAL glaspaneler med VELTA fjernåbnere.
  +

  VITRAL & VELTA

  KR og hans medarbejdere udviklede glaspaneler, der var fastgjort i aluminiumsskinner, hvilket gjorde dem nemmere at montere. Panelerne fik navnet VITRAL, som blev registreret som varemærke i 1956. Som tilbehør til VITRAL blev der i 1960 udviklet et mekanisk fjernåbnersystem baseret på trykluft, der blev markedsført under navnet VELTA.

  Brochure for VITRAL glaspaneler, 1960

 • 1958

  VELUX kupler

  Akrylkupler til flade tage introduceres.
  +

  VELUX kupler

  For at kunne levere ovenlys til bygninger med flade tage begyndte V. Kann Rasmussen & Co i 1957-58 at producere VELUX kupler i akryl. Kuplerne blev produceret hos Østbirk Bygningsindustri.

  Produktion af VELUX akrylkupler hos Østbirk Bygningsindustri, 1957

 • 1961

  VELFAC

  VELFAC facadevinduer og -elementer til planbyggeriet.
  +

  VELFAC

  I 1961 ændrede VELUX facadevinduet navn til VELFAC, der blev registreret som varemærke den 22. oktober 1962. Facadevinduerne blev suppleret med præfabrikerede VELFAC facadeelementer i træ til bl.a. en række store planbyggerier i hovedstadsområdet samt 3.000 lejligheder på Grønland.

  VELFAC reklame, 1962

 • 1962

  VELDO

  VELDO kuppelventiler til flade tage.
  +

  VELDO

  Som et supplement til VELUX akrylkuplerne begyndte V. Kann Rasmussen & Co også at producere små kuppelventiler til flade tage i 1958. Disse fik i 1962 navnet VELDO, der i 1963 blev registreret som varemærke.

  Brochure for VELDO kuppelventiler, 1967

 • 1963

  Tobaksvejen 10

  Tobaksvejen 10 i Søborg blev indviet som nyt hovedsæde for VKR Gruppen.
  +

  Tobaksvejen 10

  I 1963 blev et ny bygning på Tobaksvejen 10 i Søborg taget i brug som hovedsæde for VKR Gruppen, hvilket den var frem til 2007, hvor VKR Holding flyttede til en ny bygning på Breeltevej 18 i Hørsholm. Tobaksvejen 10 er i dag hovedsæde for THE VELUX FOUNDATIONS.

  VKR Gruppens nye hovedsæde Tobaksvejen 10 i Søborg, 1964

 • 1964

  VELUX France

  VELUX salgsselskab etableres i Frankrig.
  +

  VELUX France

  I 1964 blev der etableret VELUX salgsselskab i lejede lokaler i Bagneux syd for Paris. I 1969 flyttede selskabet til egne lokaler i en ny bygning i Morangis ved Orly.

  Besøg i VELUX France. Fra venstre ses H.N. Brandt. Yderst til højre ses direktør i VELUX France, Jacques Pagot, og KR, 1964

 • 1964

  Den næste generation

  Lars Kann-Rasmussen indtræder i VKR Gruppen.
  +

  Den næste generation

  KR’s ældste søn Lars Kann-Rasmussen (LKR) er uddannet som akademiingeniør og begyndte i virksomheden som medarbejder hos VELUX France i 1964. Efter at have bestridt flere stillinger i VKR Gruppen blev han i 1970 direktør i Dansk VELUX A/S. Han blev i 1976 medlem af direktionen i moderselskabet og i 1985 medlem af bestyrelsen i VELUX A/S. I 1992 blev han bestyrelsesformand i moderselskabet og i 2005 bestyrelsesformand for VILLUM FONDEN. LKR trak sig tilbage fra forretningsdelen i 2010 og som formand for VILLUM FONDEN i 2014.

  Han medvirkede kraftigt til den modernisering af VKR Gruppen, der især fandt sted i årene efter 2000, hvor et nyt holdingselskab blev etableret.

  Lars Kann-Rasmussen under et møde, 1964

 • 1965

  Værdierne

  Værdierne og Mønstervirksomhedsmålsætningen, der blev formuleret af KR i 1965.
  +

  Værdierne

  Den 14. februar 1965 nedskrev KR sin Mønstervirksomhedsmålsætning om, at VKR Gruppen skulle udvise samfundsansvar med samfundsnyttige produkter gennem virksomheder, der samarbejder på mønsterværdig måde. Målsætningen er fortsat en vedvarende ambition i VKR Gruppen om at opføre sig som en ansvarlig del af samfundet, hvor man behandler alle personer med relation til virksomheden ordentligt og skaber økonomiske resultater.

  Mønstervirksomhedsmålsætningens ordlyd er:

  ” VKR Gruppens formål er at oparbejde en række mønstervirksomheder, som samarbejder på mønsterværdig måde. En mønstervirksomhed arbejder med samfundsnyttige produkter og behandler sine kunder, leverandører, medarbejdere af alle kategorier og aktionærer bedre end de fleste andre virksomheder. En mønstervirksomhed indtjener et overskud, der kan finansiere vækst og bevare økonomisk uafhængighed.”

  KR’s håndskrevne Mønstervirksomhedsmålsætning, 1965

 • 1968

  VELUX GGL

  Et klassisk ovenlysvindue udvikles.
  +

  VELUX GGL

  I midten af 1960’erne blev fokuseringen på ovenlysområdet skærpet og nye markeder opdyrket. I 1968 blev det nye VELUX GGL ovenlysvindue præsenteret. Det havde bl.a. Gennemgående Gribe Liste, pivothængsel (PV-68) med fuld friktion, ventilationsklap samt isoleringsrude af eget fabrikat. Vinduet blev en stor succes og modtog i 1973 Dansk Designråds ID-pris.

  VELUX GGL reklame, 1968

 • 1971

  VILLUM FONDEN stiftes

  for at sikre virksomheden og visionen om en filantropisk fond og skabelsen af en evighedsmaskine.  
  +

  VILLUM FONDEN stiftes

  I løbet af 1960’erne begyndte KR at overveje, hvorledes et generationsskifte kunne finde sted. En række spørgsmål af familie- og skattemæssig karakter skulle afklares for at sikre, at virksomhedens kunne fortsætte som en sund og økonomisk uafhængighed enhed. Fokus blev rettet mod at stifte en fond, der kunne være hovedaktionær i virksomheden Den 21. december 1971 stiftedes den fond, der i dag er kendt som VILLUM FONDEN. Den fik i 1981 følgeskab af VELUX FONDEN. Fondstanken tiltalte KR, fordi en stor del af de midler, der blev indtjent, på den måde kunne kanaliseres videre til en filantropisk fond og støtte en række formål, hvoraf teknisk videnskab, socialt arbejde, kultur og miljø siden er blevet hovedområderne.

  KR med donationsmodtager på Tobaksvejen 10 i Søborg, 1973

 • 1975

  Første salgsselskab i USA

  VELUX America Inc. stiftes.
  +

  Første salgsselskab i USA

  VKR Gruppens første oversøiske selskab VELUX America Inc. blev stiftet i Woburn Massachusetts in 1975.  Det blev i 1978-80 efter en pionerindsats af VELUX direktør, H.N. Brandt, fulgt op af et VELUX produktionsselskab i Greenwood, South Carolina.

  Besøg i VELUX Greenwood Inc. Fra venstre: Bodil Kann Rasmussen, Lise Kamman, KR og Svend Kamman, 1981

 • 1978

  Facadevinduer

  VKR Gruppens opkøb af virksomheden RIBO Vinduer i Ringkøbing.
  +

  Facadevinduer

  KR’s ønske om for alvor at etablere sig inden for forretningsområdet for facadevinduer førte i 1978 til købet af virksomheden RIBO Vinduer A/S i Ringkøbing, der i 1992 skiftede navn til VELFAC A/S.

  Brochure fra Ribo, 1978

 • 1981

  VELUX FONDEN

  VELUX FONDEN stiftes.
  +

  VELUX FONDEN

  VELUX FONDEN stiftes i 1981. Fonden støtter ældres aktiviteter, aldringsforskning, øjenforskning og forskningsprojekter inden for humanvidenskaberne. Fonden støtter desuden større projekter med kulturelle, miljømæssige, sociale eller kunstneriske formål.

  Donation til indkøb af hospitalsudstyr til Rigshospitalet, 1981

 • 1981

  VELUX Samlingen

  VELUX Samlingen åbner i Østbirk.
  +

  VELUX Samlingen

  I forbindelse med VKR Gruppens 40-års jubilæum åbnes VELUX Samlingen i Østbirk.

  KR indvier VELUX Samlingen i Østbirk den 14. maj 1981

 • 1982

  Første asiatiske selskab

  VELUX-Japan Ltd. etableres.
  +

  Første asiatiske selskab

  I 1981 etableredes det første asiatiske selskab med stiftelsen af VELUX-Japan Ltd. med henblik på salg af ovenlysvinduer og skylights på det japanske marked.

  Japansk VELUX brochure, 1982

 • 1985

  VELFAC 200

  VELFAC 200 facadevinduet i træ og aluminium markedsføres.
  +

  VELFAC 200

  Omkring 1985 udvikledes et nyt facadevindue med en vedligeholdelsesfri aluminiumsramme, der lå foran en karm af fyrretræ. Den slanke og elegante ramme sikrede desuden et bedre lysindfald. Vinduet fik navnet VELFAC 200 og satte nye standarder i vinduesbranchen og er løbende blevet forbedret.

  VELFAC brochure

 • 1986

  Produktion og salg i Ungarn

  VKR Gruppen etableres i Østeuropa.
  +

  Produktion og salg i Ungarn

  I 1986 – tre år før murens fald – blev der indgået en joint venture aftale med Fertödi Épitökomponens Kft. om salg og produktion af VELUX ovenlysvinduer i Ungarn.

  I Ungarn benævnes VELUX ovenlysvinduerne “HUNG-VELUX”

 • 1990

  VELUX Gruppen

  VELUX produktprogrammet harmoniseres mellem Tyskland og det øvrige Vesteuropa.
  +

  VELUX Gruppen

  VELUX produkterne harmoniseres mellem Tyskland og det øvrige Vesteuropa.

  I 1991 indføres VES Programmet (VELUX Europæisk Standard), der har harmoniserer produkterne mellem Tyskland og de øvrige markeder bl.a. for at udnytte produktionskapaciteten og forberede overgangen til EU’s indre marked. I den forbindelse indføres et nyt fælles VELUX logo, der senere justeres i 2005.

  Tysk produktbrochure

 • 1991

  50-års jubilæum og Medarbejderfond

  VKR Gruppen fejrer sit 50-års jubilæum og etablerer en selvstændig Medarbejderfond.
  +

  50-års jubilæum og Medarbejderfond

  I forbindelse med VKR Gruppens 50-års jubilæum i 1991 etableres en selvstændig Medarbejderfond for VKR Gruppen. Fonden støtter medarbejdere og deres nærmeste, der har været udsat for en ulykkelig hændelse samt støtter uddannelse af medarbejderes børn.

  Den 23. januar 1996 uddeles VILLUM KANN RASMUSSEN prisen for første gang. Den gives til medarbejdere, der har gjort en særlig indsats for at realisere Mønstervirksomhedsmålsætningen. Fra 1998 uddeler Medarbejderfonden også donationer til formål i geografisk nærhed af firmagruppens selskaber.

  Første uddeling af VILLUM KANN RASMUSSEN PRISEN, 23. januar 1996

 • 1993

  Villum Kann Rasmussen dør

  Villum Kann Rasmussen dør, 84 år gammel og bisættes på Mandø kirkegård.
  +

  Villum Kann Rasmussen dør

  Den 24. august 1993 dør grundlæggeren af VKR Gruppen Villum Kann Rasmussen. Han bliver bisat på Mandø kirkegård, få hundrede meter fra sit barndomshjem.

  KR udtog 55 patenter og 9 mønsterbeskyttelser i Danmark alene og blev i 1991 at blive udnævnt til æresdoktor (Doctor Technices Honoris Causa) ved Danmarks Tekniske Universitet. Tildelingen blev begrundet med følgende ord ”De får tildelt denne grad som anerkendelse for Deres mangeårige fremragende indsats inden for konstruktionsforskning og konstruktionsudvikling”.

 • 1998

  Rationel Vinduer A/S

  Rationel Vinduer A/S bliver en del af VKR Gruppen.  
  +

  Rationel Vinduer A/S

  I 1998 blev Rationel Vinduer A/S en del af VKR Gruppen. I dag indgår Rationel Vinduer A/S i DOVISTA Gruppen, der producerer facadevinduer og døre til en række markeder Nordeuropa and Skandinavia.

 • 2000

  Svenska Fönster AB

  Svenska Fönster AB bliver en del af VKR Gruppen.
  +

  Svenska Fönster AB

  Den svenske vinduesproducent Svenska Fönster AB bliver en del af VKR Gruppen under holdingselskabet DOVISTA A/S og to år senere opkøbes endnu en svensk vinduesproducent Traryd Fönster AB.

   

 • 2002

  VELUX aktiviteter i Tyskland

  VELUX Gruppen overtager hele ejerskabet af VELUX aktiviteterne i Tyskland.
  +

  VELUX aktiviteter i Tyskland

  VELUX Gruppen overtager hele ejerskabet af de samlede VELUX aktiviteter i Tyskland, da Familien Albers i Meldorf sælger sin 50% andel af de tyske virksomheder.
  Dette afsluttet et partnerskab, der har varet et halvt århundrede.

  Underskrivelse af den dansk-tyske VELUX aftale. Øverst til venstre Jørgen Tang-Jensen, Hans Kann Rasmussen og Dr. Dirk Harten. Forreste række fra venstre Lars Kann-Rasmussen and Peter Albers, 15. maj 2002

 • 2005

  DOVISTA A/S

  DOVISTA A/S etableres som holdingselskab for forretningsområdet for facadevinduer og døre.
  +

  DOVISTA A/S

  DOVISTA A/S etableres som et holdingselskab for forretningsområdet for facadevinduer og døre. I 2002 indgår virksomhederne VELFAC A/S, Rationel Vinduer A/S, SP Fönster AB og Traryd Fönster AB i DOVISTA Gruppen.

  Facadevinduer produces hos DOVISTA i Polen, 2015

 • 2007

  Nyt VKR hovedsæde i Hørsholm

  VKR Holding A/S flytter til Breeltevej 18 i Hørsholm.
  +

  Nyt VKR hovedsæde i Hørsholm

  Tobaksvejen 10 i Søborg var hovedsæde for VKR Gruppens moderselskab fra 1963 til august 2007, hvor VKR Holding flytter til et nyopført domicil på Breeltevej 18 i Hørsholm. VKR Holding bliver dermed nabo til VELUX A/S og VELUX Danmark A/S på Ådalvej 99 i Hørsholm. I 2012 flytter VELUX Danmark A/S ligeledes til Breeltevej 18.

  VKR Holdings hovedsæde på Breeltevej 18 i Hørsholm med Olafur Eliassons Dagslyspavillon i forgrunden, 2008

 • 2008

  Demonstrationsbyggeri

  VKR Gruppens første Active House opføres i Lystrup ved Aarhus.
  +

  Demonstrationsbyggeri

  I 2007 iværksætter VKR Holding opførelsen af de første otte demonstrationsbyggerier i Europa, der skulle bygges i perioden 2008-2011. Formålet er at vise, hvordan fremtidens energieffektive huse kan bygges med særligt fokus på Active House-visionen om bygninger, der bidrager med mere energi, end de forbruger. Byggerierne bliver opført i et samarbejde mellem VELFAC A/S, VELUX A/S og SONNENKRAFT. Virksomhederne udvikler projekterne sammen med lokale projekterende og med inddragelse af VKR Gruppens teknologier. Der er især lagt vægt på Active House-principperne om lavt energiforbrug, sundt indeklima og en positiv indvirkning på miljøet.

  I samarbejde med nationale forskningsinstitutter iværksættes der efterfølgende opfølgning på de individuelle projekter, hvor brugernes oplevelse af at bo og arbejde i bygningerne registreres.

  Familien Simonsen bor et år i det første Active House i Lystrup ved Aarhus, 2009

 • 2010

  Lars Kann-Rasmussen

  Lars Kann-Rasmussen fratræder som bestyrelsesformand i VKR Holding A/S og VELUX A/S.
  +

  Lars Kann-Rasmussen

  Lars Kann-Rasmussen trækker sig tilbage som bestyrelsesformand i VKR Holding A/S og VELUX A/S. Han begyndte i VKR Gruppen i 1964 og var kraftigt medvirkede til den modernisering af VKR Gruppen, der især fandt sted efter 2000, hvor et nyt holdingselskab blev etableret. Med sin betydelige arbejdskraft og store viden har Lars Kann-Rasmussen også været hovedkraften bag den internationalisering og markedsudvikling, som har fundet sted.

  Lars Kann-Rasmussen hos VELUX A/S i Hørsholm, 2010

 • 2012

  VELUX ovenlysmoduler

  Nye VELUX ovenlysmoduler til offentligt byggeri og erhvervsbygninger.
  +

  VELUX ovenlysmoduler

  VELUX Gruppen lancerer VELUX ovenlysmoduler, der er energioptimerede og montagevenlige moduler til offentligt byggeri og erhvervsbyggeri. Ovenlysmodulerne er en udløber af VELUX Gruppens strategiske fokus på udvikling af et nyt forretningsområde på det kommercielle projektmarked.

  VELUX ovenlysmoduler, 2015

 • 2015

  Verdens største storskala solvarmeanlæg

  Arcon-Sunmark A/S er Europas førende virksomhed inden for solvarmeanlæg i storskala.
  +

  Verdens største storskala solvarmeanlæg

  I rammerne af selskabet Arcon-Sunmark A/S skaber VKR Holding A/S i 2015 Europas førende virksomhed inden for solvarmeanlæg i storskala.

  Arcon-Sunmark A/S har leveret solfangere til de 35 største anlæg i Europa og senest har man i 2016 idriftsat verdens største solvarmeanlæg på 156.694 m2 i Silkeborg, som fremover vil dække 20 % af byens samlede årsforbrug af fjernvarme. Det kan dække 4.400 husstandes varmebehov og reducerer C02-udledningen med omkring 15.700 tons pr. år.

  Selskabet og alle IPR blev frasolgt i april 2020.

  Verdens største storskala solvarmeanlæg ved Silkeborg, Danmark, 2017

 • 2015

  VILLUM Window Collection

  VKR Holding åbner ny udstilling hos VILLUM Window Collection i Søborg.
  +

  VILLUM Window Collection

  VKR Holding åbner ny udstilling hos VILLUM Window Collection på Maskinvej 4 i Søborg. Det kreative design med en tredimensionel tidstunnel er skabt i et samarbejde mellem VKR Holding og Rosan Bosch Studio, grafisk designer Maria Hagerup og lysdesigner Kim Borch.

  Museet med sin samling af 400 historiske vinduer blev oprindeligt etableret i 2006 på initiativ af Lars Kann-Rasmussen. Formålet med VILLUM Window Collection er at dokumentere og formidle vinduets historie og dets betydning for menneskers adgang til lys, luft og udsyn.

  I 2015 modtager VILLUM Window Collection Den Danske Lyspris 2015 og nomineres til Den Nordiske Lyspris 2016.

  Museet VILLUM Window Collection, 2015

   

 • 2016

  75-års jubilæum

  Den 1. april 2016 fejrer VKR Gruppen sit 75-års jubilæum.
  +

  75-års jubilæum

  Den 1. april 2016 fejrer VKR Gruppen sit 75-års jubilæum, som markeres med events i mere end 40 lande for 14.000 medarbejdere. I forbindelse med jubilæet er der præmiere på den 21 minutter lange tegnefilm ”75 år med Dagslys – Historien om Villum Kann Rasmussen og VELUX ovenlysvinduer”.

  VKR Gruppens jubilæumslogo, 2016

 • 2016

  Mads Kann-Rasmussen

  Mads Kann-Rasmussen udnævnes til CEO for VKR Holding A/S.
  +

  Mads Kann-Rasmussen

  Mads Kann-Rasmussen bliver CEO for VKR Holding A/S og er dermed 3. generation af familien Kann-Rasmussen i chefstolen. Mads Kann-Rasmussen er uddannet i økonomi og MBA fra CBS samt har kurser fra IMD Business School i Schweiz og har tidligere arbejdet som konsulent for Boston Consulting Group. Han startede sin karriere i VKR Gruppen i 2001.

  Mads Kann-Rasmussen, 2015

 • 2018

  VELUX Collection

  VELUX Collection genåbner med en ny og ombygget udstilling
  +

  VELUX Collection

  VELUX Collection blev oprindeligt indviet i 1981, men blev i 2017-2018 fuldstændig nydesignet og ombygget. Samlingen blev indviet den 13. september 2018 i overværelse af ca. 600 VELUX medarbejdere. VELUX Collection formidler historien om VELUX ovenlysvinduet og firmagruppens stifter Villum Kann Rasmussen. Samlingen har til huse i den gård, på hvis arealer en del af A/S Østbirk Bygningsindustri senere blev opført.

  Ledelse og medarbejderrepræsentant åbner udstillingen den 13. september 2018. Fra venstre Peter Bang, CFO, VELUX Gruppen, Bjarne G. Thomsen, formand for styregruppen, Lars Kann-Rasmussen, tidligere CEO for VKR Gruppen, Jimmy Bendorf Laursen, medarbejderrepræsentant og Kristian E. Justesen, CEO, A/S Østbirk Bygningsindustri. VELUX Collection, 2018

 • 2018

  Opkøb

  VELUX Gruppen styrker sin position inden for dagslysløsninger til kommercielle bygninger
  +

  Opkøb

  I 2018 opkøbte VELUX Gruppen amerikanske Wasco Skylights, tyske JET Group og danske Vitral. De opkøbte virksomheder supplerer VELUX Gruppens eksisterende dagslysløsninger til kommercielle bygninger, VELUX Modular Skylight, og de vil tilsammen udgøre en ny division i VELUX Gruppen, VELUX Commercial.

  Vitral glastag i MT Højgaards domicil, Søborg, Danmark

 • 2019

  VELUX vinduet kåret som designikon

  VELUX vinder Icon Award ved Danish Design Award 2019.
  +

  VELUX vinduet kåret som designikon

  VELUX vinder Icon Award ved Danish Design Award 2019. Danish Design Award er en årlig prisuddeling for designere og virksomheder, som skaber en markant forskel med design.

  David Briggs (tv), CEO i VELUX Gruppen, og Per Jacobsen (th), VELUX produktudvikler i over 40 år.
  Foto: Henning Hjort

 • 2021

  DOVISTA opkøb

  DOVISTA A/S og Arbonia AG indgik en købsaftale om DOVISTAs overtagelse af schweizske Arbonia Windows Division.
  +

  DOVISTA opkøb

  DOVISTA A/S og Arbonia AG indgik en købsaftale om DOVISTAs overtagelse af schweizske Arbonia Windows Division, som er en ledende producent af facadevinduer og -døre i Centraleuropa. Købet er et led i DOVISTAs fremtidige vækststrategi.

  DOVISTAs direktør Allan Lindhard Jørgensen.

Villum Kann Rasmussen, Villum, Kann,