Fonde

Villum Fonden er hovedaktionær i VKR Holding.

 Villum Fondens midler kommer hovedsageligt fra firmagruppens aktiviteter, som også har finansieret en række søsterfonde.
Fondene støtter en bred vifte af almennyttige projekter og aktiviteter inden for forskning, miljø, sociale indsatser og kultur.