Om Dagslyspavillon

Dagslyspavillon er placeret midt på Campus LKR. Den er fem meter høj og måler otte meter i diameter. Skulpturen er i rustfrit stål med bånd af farvet glas, som dækker hele farvespektret. Den er udført af den internationalt anerkendte dansk-islandske kunstner Olafur Eliasson. Dagslyspavillon blev indviet den 21. december 2007.

Skulpturen er baseret på beregninger af solens placering over himlen året rundt på Campus LKR. Den har præcis den hældning, som solen året rundt gryer med her.

Det farvede glas viser dagens længde året rundt: Dagens længde ved vintersolhverv er vist med det farvede glas i den nederste ring, mens dagens længde ved sommersolhverv er vist med det farvede glas i den øverste ring.

Bredden af hvert enkelt bånd viser, hvor meget dagen tiltager og aftager i længden over året. Dagen tiltager og aftager mest omkring jævndøgn i marts og september, mens ændringen er minimal lige omkring solhverv i juni og december.

Dagslyspavillons centrum er ”øjenhøjde”, når man står midt i den, som er beregnet efter gennemsnitsøjenhøjden på Villum Kann Rasmussen og hans hustru Bodil svarende til 164,25 cm.