Vi rapporterer om vores samfundsansvar

I 2016 tilsluttede VKR Holding A/S sig FN’s Global Compact.

Det betyder, at vi løbende skal fortælle, hvordan vi og vores virksomheder efterlever de ti principper inden for Menneskerettigheder, Arbejdskraft, Miljø og Anti-korruption, som er fastlagt i FN’s Global Compact.

Vores CSR politik, der gælder for alle virksomheder i VKR Gruppen, fremgår af dette dokument – tryk på linket for at åbne dokumentet.

Vores virksomheder aflægger derfor rapport hvert år. Rapporten hedder Communication on Progress (COP).

Læs vores første COP-rapport (på engelsk). Nedenfor finder du vores virksomheders COP-rapporter.

FN’s Global Compact, COP, menneskerettighed, arbejdskraft, miljø, anti-korruption, ti principper, CSR politik,