Vi rapporterer om vores samfundsansvar

I 2016 tilsluttede VKR Holding A/S sig FN’s Global Compact.

Det betyder, at vi løbende skal fortælle, hvordan vi og vores virksomheder efterlever de ti principper inden for Menneskerettigheder, Arbejdskraft, Miljø og Anti-korruption, som er fastlagt i FN’s Global Compact.

Vores virksomheder aflægger derfor rapport hvert år. Rapporten hedder Communication On Progress (COP). Alle VKR Holdings indleverede rapporter fremgår af
UN Global Compact-sitet.

Vores CSR politik, der gælder for alle virksomheder i VKR Gruppen, fremgår af dette dokument – tryk på linket for at åbne dokumentet.

Vi har indsendt vores COP-rapport for 2017 og den er tilgængelig her på siden i opslagsvisning og i printvenligt format.

Nedenfor finder du vores virksomheders aktuelle COP-rapporter.

 

FN’s Global Compact, COP, menneskerettighed, arbejdskraft, miljø, anti-korruption, ti principper, CSR politik,