Om Strandfyr

En del af Campus LKR’s stisystem hedder LKR stien (Felterne A til F på kortet). Her er der anlagt seks forskellige plantefelter med de væsentligste træarter, der har været anvendt i produktionen af VKR Gruppens vinduer og døre.

E: Strandfyr/Pin des Landes

[Pinus Pinaster]

Vækstområde: Udbredt i Sydeuropa, navnlig i Frankrig i Landes området syd for Bordeaux.

Er en fransk VELUX specialitet, der siden 1990’erne har været anvendt i en del af produktionen hos VKR France. Det er usædvanligt at anvende Strandfyr til vinduer, og da det er svært at finde træ i den rette kvalitet, kræver det særlige aftaler og samarbejder med de lokale savværker. Strandfyr er historisk tæt forbundet med beplantningen af klit- og marskområderne i Landes sydvest for Bordeaux. Denne beplantning blev sat i system så tidligt som i 1787 af ingeniøren Nicolas Brémontier, men den tog først for alvor fart med loven af 19. juni 1857 under Kejser Napoleon 3, hvorved kommunerne i Landes de Gascogne blev forpligtet til at rejse skov på kyststrækningen for at modvirke sandflugt. Skovområdet i Landes udgør ca. 10.000 km2 og er Europas største menneskeskabte skov.